iti1

iti1, v.i. Little(ness).

1. Small (in size, quantity, amount).

‘E kie iti ‘ua tōna vaka, ‘e tere rā.
His canoe has only a little sail, but it goes fast;

‘E iti tēnā ‘a‘ai i tāku i mou mai ana i nana‘i.
That tuna is smaller than the one I caught yesterday;

‘E iti tōna ‘inangaro ki tōna pāpā i te ‘inangaro ki tōna māmā.
She doesn’t like her father as much as (she does) her mother;

Kia iti mai te ua ka ‘aere ei koe.
You can go when the rain eases off;

E no‘o kia iti te matangi kā tere ei.
Stay till the wind drops before you sail;

Kāre tēia i te matangi iti.
There is quite a wind up now;

Kāre tēnā i te ‘anga‘anga iti.
That is no small task you’ve got there;

Nō te iti i te moni i tāna kīkau taro, nō reira i pou ei.
His baskets of taro were so cheap that they sold out;

Tē iti rāi ‘aia i ‘aere mai ei ki tēia ‘enua.
He was still quite

(a) little (child) when he came to this country;

Kua iti atu i te rua nga‘uru tapuae te roa.
It was a little more than twenty feet long;

Kua iti mai i te toru ‘eka te ma‘ata.
It was a little less than three acres in extent;

i muri iti ‘ua mai,
a little later, a little behind;

i raro iti i te au angela,
a little lower than the angels (Ps. 8.5). Iti po‘epo‘e, very small.

E ngari ake te apinga iti poepoe ma te tuatua tika ra, i te apinga maata rava ra ma te tika kore.
Better a little with righteousness, than great revenues without right (Prov. 16.8). Mangamangārima iti, the little finger.

Kua tāuru ‘aia i te tāpe‘a ki te mangamangārima iti.
He put the ring on the little finger.

2. Few (in number).

Te maata ua nei te mou, te iti nei ra te aronga e kokoti.
The harvest truly is plentiful, but the labourers (reapers) are few (Matt. 9.37);

‘E iti ‘ua te aronga tei tū i te māriri.
Not many people have malaria;

I te iti‘anga te kai toe, kua ‘akamāro‘iro‘i te rangatira i te aronga pā e no‘ō ra i va‘o.
With only a few runs still to get, the captain encouraged the batsman waiting to go in.
(See mamaiti, (tā-)meangiti, meangitikā, ‘ōiti, tāiti.)
[Np. *‘iti.]

Leave a Reply