iti2

iti2, (-a, -‘ia).

1. Harry (i)an animal with (ki) another.

Inā, kia iti i te puaka ki te puakāoa.
Go on, set the dog on the pig;

‘Ē rua rāi ōku iti‘anga i taua toa puakā ra ki te puakāoa, kāre rāi i ‘oki ‘aka‘ou mai.
I’ve only set the dog on that boar twice, and it’s never come back again;

Kua itia tō puakatoro ki te puakāoa.
Someone set a dog on your cow.

2. Incite, urge on (i) an animal.

Inā, kia iti i te puakāoa kia arumaki i te puaka.
Go on, urge the dog on to chase the pig (cf. first citation under 1 above). (Imitative of the noise made to incite the animal.)

Leave a Reply