kākāia

kākāia, n. The white tern (Gygis alba).

Mē ‘e manu ‘uru teatea, ‘e kākāia.
If the bird has white feathers, it‘ll be a fairy tern;

‘Auraka e vā‘i i te ‘ua kākāia.
Don’t break the fairy tern’s eggs;

I pupu‘i kākāia ana koe?
Had you shot a fairy tern?

Leave a Reply