kākākuru

kākākuru, n., var. akākākuru. A kind of sea-snake.

Te kōpatapata kerekere i runga i te kōpapa o te kākākuru,
the black spots on the snake-eel’s body.

Leave a Reply