kāmuta1

kāmuta1, v.t. Move (the mouth, as in muttering or mumbling).

Kua kāmuta ‘aia i tōna va‘a, kāre rā i rongo‘ia ‘ea‘a tāna tuatua.
He moved his lips, but what he said wasn’t heard. [3, muta.]

Leave a Reply