kate

kate, n., (Bib.).

1. Pelican.

Mei te kate o te medebara ra au.
I am like a pelican of the wilderness (Ps. 102.6).

2. Cormorant.

Ko te kate e te kephoda te ka noo i reira.
The cormorant and the bittern shall possess it (Is. 34.11.)

Leave a Reply