kāuki

kāuki, n. Shooting inguinal or sciatic pains.

‘E kāuki tōku maki.
I’ve got sciatica;

Kua mamae te kāuki i runga i taku ‘ū‘ā.
I’ve got shooting pains in my thigh.

Leave a Reply