kea2

kea2, (-‘ia). Worry, bother about (usu. with negative).

Kāre au e kea atu i tā‘au tuatua.
I don’t care what you say; K

ua riri ‘a Māmā iā koe, inārā ‘auraka koe e kea atu.
Mother is angry with you, but don’t take any notice; K

āre rava i kea‘ia tāna tuatua.
(They) didn’t bother about what he said. [Eng. care.]

Leave a Reply