kia2

kia2, v.part. Essentially optative in meaning.

1. Mildly imperative or exhortatory, expressing a desire or wish rather than a strong command.

Kia vave mai!
Be quick! (Don’t be long!);

Kia viviki mai!
Be quick! (Don’t dawdle!);

Kia matakite!
Be careful!;

Kia ora te ariki!
Long live the king!;

Kia manuia!
Good luck!;

Kia tapu toou ingoa, Kia tae toou basileia, Kia akonoia toou anoano.
Hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done (Luke 11.2);

Kia rave ana koe i tēnā ‘anga‘anga.
Would you do that job;

Kia tae mai ki te ‘anga‘anga ā te pōpongi Mōnitē.
Come to work on Monday morning;

Kia akasatauroia aia
(Matt. 27.22). Let him be crucified;

Tēia te tātāpaka, kia kai koe.
Here’s the breadfruit pudding, eat up.

2. Introducing the complement of a verb of command, request, permission, ability, obligation.

Kua ‘akaue ‘aia iāku kia tāpū.
He ordered me to stop;

Kua ma‘ani rāua iāku kia tuku i tāku tamaiti ki te ‘āpi‘i.
They made me send my child to school;

Tukuna te tamariki kia ‘aere kia tārekareka.
Let the children go and play;

‘E mea meitaki kia pati koe.
It would be a good idea for you to ask;

‘Auraka koe e tuku i tō‘ou ‘oro‘enua kia ‘aere ‘ua.
Don’t let your horse just roam around;

‘Auraka kia nga‘ā te karāti i te tamaiti.
Don’t let the child break the tumbler;

Ka rauka (or kāre e rauka) iāku kia ‘oro. I can (or can’t) run;

E tau rava te maki kia rapakau‘ia.
The disease must certainly be treated;

E tau i te tangataa ra kia tauturu mai.
The man ought to help.

3. In order that, so that.

Kua ‘ōpara rāua kia taka te toka.
They pushed to get the stone rolling;

E ‘akakī koe i te nga‘ā kia kore e tuturu ‘aka‘ou.
Fill up the crack to stop it leaking again;

Tukia kia ririnui.
Slam it hard;

Pāmua kia eta.
Pump it up hard.

4. When, until.

Kia pō tātou ka ‘aere ei.
When it’s night, then we‘ll go;

Kia oti tēnā pi‘a meika i te ‘ākara, ka pātiti ei.
When the crate has been inspected, you can nail it down;

Kā no‘o tātou kia pō, ka ‘aere ei.
We‘ll wait until it’s night before we go;

E tiaki koe kia oti tāku ‘anga‘anga.
Wait until my work is done.

[Np. *kia1.]

Leave a Reply