kikite

kikite, v.i. Cunning, knowing, artful, smart, crafty, clever at something.

‘E manu kikite tuatua te kākē.
Parrots are clever at talking;

‘E aronga kikite tuatua tēna.
That lot are good at spinning yarns;

Ko Maki te tangata kikite i te ‘anga‘anga.
Maki is the one who is crafty about (clever at avoiding) work. [kite rR.]

Leave a Reply