kōkopi, kōkapi

kōkopi, kōkapi, (-‘ia). Fold in, fold over, fold up.

Kua kōkopi te manu i tōna pē‘au ma te ko‘uko‘u i tāna ‘anaunga.
The bird folded her wings and covered her brood;

Kua kōkopi ‘aia i te ‘ope o te ‘āriki kaingākai ē kua tui rima.
She folded over the edge of the tablecloth and stitched the hem by hand;

Kua kōkopi ‘aia i tōna tāmaru.
She shut her umbrella;

e kokapi akera aia i taua puka ra,
and he closed the book (Luke 4.20). [kō-4, kopi1.]

Leave a Reply