kōmata

kōmata, n. Teat, nipple.

Kua ‘ōrei te tangata ‘akatē ū i te au kōmata o te puakatoro i mua ake ka ‘akatē ei.
The milker washed the cow’s teats before starting to milk;

Kua ta‘eta‘e mai te ū nā roto i te kōmata o te māmā.
Milk oozed through the mother’s nipple;

E ‘aere koe e ‘oko kōmatā ū mai nā te pēpe.
Go and buy a teat for the baby. [Ce. *koo-mata.]

Leave a Reply