nunui

nunui, v.i. High-ranking, important (of people).

Kua putuputu mai te aronga nunui o te ‘enua ma tō rātou vaka tangata katoa i te ‘āriki i te aronga tei ‘oki mai mei te tamaki.
The important people of the country assembled, with their followers, to welcome those who returned from the war. [nui1 rR.]

nūti

nūti, n. News.

Kua tae mai te nūti mei ‘Ātiu mai ē kua tāpuni ‘a Mātipi rāua ko Pā nā runga i te poti.
News came from ‘Ātiu that MŒatipi and PŒa had stowed away on a boat. Nūti takere, stale news. Tangata tātā nuti, journalist. Tangata ‘akakitekite nūti, news announcer. [Eng. news.]

nūmero

nūmero,

1. n. (a) Number, figure.

E tuku i te nūmero ma‘ata ki runga ē te mea meangiti ki raro ka kiriti ei.
Put the big number on top and the little one underneath when you are going to subtract; ‘E a‘a te nūmero o tērā mōtokā? What is the number of that car? TĒ ‘akaputuputu nūmero nei mātou. We are adding the figures up; Tāmaka nūmero ta‘i nga‘uru tē kā tano kiā Rae. Size ten shoes will fit Rae; ‘E tangata nūmero ta‘i ‘aia i te tātā nūtipēpa. He’s a number one journalist, an ace reporter; (b) a sum, mathematics. E kimi mai i te tika i tēia nūmero. Work out the answer to this sum; ‘E nūmero te ‘āpi‘i mua i tēia popongi. Maths was the first lesson this morning.

2. (-a). To number something.

Kua tārevakē tōku nūmero-‘anga i tēia au pi‘a ‘ānani.
I made a mistake when I was putting the numbers on these boxes of oranges; Kua nūmeroa te pi‘a? Has the box been numbered? [Lat. numeros.]

nuku1

nuku1, n.

1. Organised group of people, troop (of soldiers), troupe.

‘E nuku ma‘ata tei ‘aere mai ki te tūroto i tēia ruāvai.
It was a big party that came to see this pond;

Kua ‘akate‘ate‘amamao te va‘e‘au i roto i te ‘ōire i te tae‘anga mai te tuatua ē tē ‘aere maī ra te nuku tamaki.
The warriors in the village made ready when the news came that a war party was coming.

2. A pageant, play based on a Bible story.

Kua putuputu te au ‘Āpi‘i Tāpati ki Takamoa nō te ‘akaāri‘anga i tā rātou nuku.
The Sunday Schools gathered at Takamoa to perform their pageants;

‘E mānea te kāka‘u nuku o tērā ‘Āpi‘i Tāpati.
The pageant costumes of that Sunday School are lovely.

[Np. *nuku2.]

1

nū1, n.

1. Coconut tree.

E kake koe ki runga i tērā pū nū e ‘a‘aki mai i te ‘akari.
Climb that coconut tree and pick the dry nuts;

E ‘aere koe e pari pakā nū mai ‘ei ‘āuri i te pereue o tō pāpā.
Go and chop some coconut bark for (putting in the iron and) ironing your father’s coat.

2. A coconut at a stage of development when it contains liquid suitable for drinking.

Kua ‘ōmai te tamā‘ine i te nū kia inu au.
The girl gave me a coconut to drink.

3. Some varietal and descriptive terms:

nū ‘arakita, nū ‘araketa,
a variety bearing clusters of numerous small nuts;

nū kura,
same as

nū muramura; nū māngaro,
a variety with a thin, green, sweet, partially edible husk;

nū mata,
a nut at just the right stage for drinking (See mata2); nū muramura, nut with reddish outer husk; nū pōkura, a nut with a reddish shell used medicinally; nū uri, a nut with a bluish-green husk; nū vairākau, same as nū pōkura.

4. Palm tree (general term). Nū tāmara, date palm and its fruit. (cf. niu.) [Pn. *niu.]

nuinui, noinoi

nuinui, noinoi, nounou, v.t. Desire intensely, covet(ing), greedy.

Kare rava akenei au i noinoi i te ario a te tangata katoa nei.
I have never yet coveted any man’s silver (Acts 20.33);

Kua noinoi ‘aia kia ‘ōronga‘ia mai tāna ika kia ma‘ata.
He desperately wanted to be given a large share of fish;

Kua nuinui te tamaiti i te au ‘enua o tōna metua kia riro iāia.
The son was very keen that his father’s land should come to him;

Nō tōna nuinui i taku pereue, nō reira ‘aia i keiāi.
He took a fancy to my coat, so he stole it;

Ko te kai nuinui‘ia tēia e te tangata.
This is the dish people go for;

I tōna nuinui‘anga kia rauka ia rātou te rē, kua tuku ‘aia i tōna māro‘iro‘i ‘openga.
He was so keen for them to win that he put all he had into the game. [-nui2, -noi, -nou RR.]

nuingāngare

nuingāngare. Perfect, absolute. The word occurs in the Bible in the phrase

‘au nuingāngare,
perfect peace.

E au nuingangare tona, koia i irinaki ia koe.
He shall have perfect peace who trusteth in these (Is. 26.3);

E noo oki toku ra iti tangata ki roto i te are au nuingangare.
And my people shall dwell in a house of perfect peace (Is. 32.18).