tavake

Tavake - Red tailed tropicbird by G.McCormack
Tavake – the red tailed tropicbird (Phaeton rubricauda). Photo by G. McCormack.

tavake, n

1. Red-tailed Tropic bird (Phaethon rubricauda).

Kua ‘akamānea‘ia tōna pare ki te ‘iku tavake.
His hat was decorated with tropic-bird’s tail-feathers.

Tavake ‘iku-tea, White-tailed Tropic bird.

2. Large variety of breadfruit with long-fingered leaves and fruit that resembles the kuru patea.

‘E tavake tēnā kuru.
That breadfruit is a tavake.

[Pn. *taweke.]

toto’u

Another meaning is “sayings”. Numerous toto’u (sayings) [New Zealand Māori whakataukï], identifying the connectedness of particular mountains, rivers or lakes, tribes and people, are constantly invoked to reaffirm ‘anau tangata or ‘uānga tangata between people and their lands.

tutungi

tutungi, (-a, -‘ia, tūngia). Set fire to, kindle, light (match, lamp, cigarette, etc.).

Kua tutungi ‘aia i te ‘are kī kau.
He set fire to the thatched house;

Kua tūngia te tāruta tī tā.
The rubbish heap was set fire to;

E tutungi i te māti kia kitea te ara.
Light a match to see the way;

Tēia te māti ‘ei tutungi i tō ‘ava‘ava.
Here is a match to light your cigarette with;

Nō te matangi i kore ei i kā tāna ‘ava‘ava i tōna tutungi‘anga mua i te mati.
It was so windy he couldn’t get his cigarette going with the first match;

Tūngia te mōrī
. Light the lamp.

tutu‘i

tutu‘i, v.i. Wince, flinch, strain.

Nō te mamae nō reira ‘aia i tutu‘i ei.
It hurt, that’s why he winced;

Kua rongo au iāia i te tutu‘i‘anga,‘inārā kia tae atu au,tē mou ‘uā ra ‘aia i tōna kōpū.
I heard him gasp with pain, and when I got there he was holding his stomach.

tutuki

tutuki, (tūkia),

1. Bump against, knock into, touch (involuntarily).

‘Auraka rava koe kia tutuki ‘ua atu ki tēta‘i o teia au niuniu ora.
You must on no account brush against any of these live wires;

Kua tutuki tōna vaevae ki runga i te toka ē kua ma‘ore.
He banged his foot on a stone and took the skin off.

2. Strike, smite (of pain).

Kua tūkia taua va‘inē ra e te mamae ‘ānau.
That woman was hit by labour pains.

3. Reach (of news, etc.).

Kua tutuki taua tuatuā ra ki te au ‘ōire rava rāi.
The news reached all the villages.

tutupu

tutupu, intens. tupu. Grow well, luxuriantly or rapidly, flourish; fast-growing, etc.

Kua tutupu te rākau.
The tree grew luxuriantly;

‘E tī tā tutupu ‘ua, nō ātu ē ‘ea‘a te tū o te one.
It is a fast-growing (rank) weed in any type of soil;

Kua tutupu taua ‘akakoro‘anga.
The business flourished.

tuturu

tuturu. Leak (of containers, etc.), to let water in; leaky.

Tē tuturu ‘ua nei teia poti.
This boat is leaking;

Ko te au ngā‘i tuturu o te ‘are tei tī vae‘ia.
The leaks in the house have been patched over;

Nō te tuturu i taua vakā ra i patea ai.
The boat was caulked with putty because it was leaking.

tūtau

tūtau, (-a, -‘ia).

1. Drop anchor.

E tūtau ‘ua i te vaka ki kona,‘e pāpaku roa teia ngā‘i. Just anchor the canoe there, it is very shallow here; Tūtaua te poe ki kona.
Anchor the buoy there. Ngā‘i tūtau-‘anga, anchorage.

2. n. Anchor.

‘Utia te tūtau,kā reva te pa‘ī . Weigh anchor, the ship is about to leave; Ko te vī vī tūtau tei motu nō te koko ē te pakari i te matangi.
The current and strong winds have snapped the anchor chain.

tūtu‘a, tu‘a

tūtu‘a, tu‘a, (-‘ia). Spit.

‘Auraka e tūtu‘a i te ‘uāvare ki runga i te ta‘ua.
Don’t spit on the floor;

Kua tūtu‘a ‘aia i te ‘ua o te ‘ānani ki va‘o.
He spat out the orange pip;

Kua tūtu‘ā‘ia e te tamaiti te vī ki va‘o nō te kava.
The boy spat out the mango because it was sour.

tūto‘u, tī to‘u

tūto‘u, tī to‘u (-a, -‘ia, -na). Dip something in a liquid.

Kua tūto‘u ‘aia i tōna rima ki roto i te kapu vai.
He dipped his finger in the cup of water;

Tūto‘ua tō ika ki te tai ‘akari kā kai ei.
Dip your fish in the coconut sauce before you eat it;

‘E tai tūto‘u ika mata tēnā nāna.
That sauce is for him to dip the raw fish in;

‘Ea‘a ‘aia i tūto‘u ei i tōna ūpoko ki roto i te vai?
Why did he duck his head in the water?

tutu1, tutututu

tutu1, tutututu. Coastal shrub (Colubrina asiatica), leaves formerly used to wash clothes.

‘E tutu te rākau tei ‘inangaro ma‘ata‘ia. A tutu
shrub was badly needed;

‘E rau tutu te pu‘a i tō rātou kākau.
They washed their clothes with

tutu
leaves.
[Pn. *tutu2.]

tutū, tūtū

tutū, tūtū, fq. . Stand up, stand erect. Kua tutū rātou ki runga ē kua ‘ōake i te no‘o‘anga nō te manu‘iri. They stood up and gave their seats to the guests;

Kua tutū te ‘uru o te toa puaka i te ‘ae‘anga.
The boar’s hair bristled up in anger;

Kua tutū tōku rouru.
My hair stood on end;

Nō te tutū i tōna rauru,nō reira kua pani ‘aia ki te ‘akari kia papa. Because his hair would stick up, he put some coconut oil on to keep it down; Kiritia tērā au tumu rākau tutū ‘aere.
Pull out those stumps that are sticking up.