ōku

ōku, poss.pron. My, mine. When standing before the noun which it qualifies, it marks it as plural (usu. paucal) except after kāre and ‘okota‘i.

Kua mate ōku metua.
My parents are dead;

Kua ‘āuri koe i ōku pona?
Have you ironed my shirts?; ‘

Okota‘i rāi ōku pona i ‘aere mai ei.
I came with only one shirt;

Tēia te pare ōku, kua kitea.
Here’s my hat, it’s found. [ō1, -ku1.]

Leave a Reply