‘ōmai

‘ōmai, v.t. Pass or bring to the speaker, hand over, convey, give.

Nā‘au i ‘ōmai kia inu au.
You gave it to me to drink;

‘Ōmai te rima.
Give me your hand;

‘Ōmai!
Let me have it!;

‘Ōmai tō kōtou manako i tēianei.
Now let me have your views;

Ka rekareka ma‘ata au mē ka rauka iā koe i te ‘ōmai kiā Tumu.
I would be very grateful if you could get it to me through Tumu. [‘ō1, mai1.]

Leave a Reply