‘ōrotē

‘ōrotē, n., v.i. (Be on) holiday.

I ‘ōrotē au ki Tēkōtia.
I had a holiday in Scotland;

‘E rā ‘ōrotē tē reira nō te ‘āpi‘i.
That day is a school holiday;

Ka rave‘ia te ‘ōrotē ā te Ru‘irua nō te ‘ānau‘anga o te Ariki Va‘ine.
There will be a holiday on Tuesday as it is the Queen’s birthday;

Ka ‘ōrotē te ‘āpi‘i ‘ē rua rā.
The school will have a two-day holiday. (See ‘aka‘ōrotē, tā‘ōrotē.) [Eng. holiday.]

Leave a Reply