parau1

parau1, v.i. Proud, conceit(ed).

Kua parau te tamā‘ine nō te mea kāre tōna metua e karo ana iāia.
The girl is conceited because her parents don’t reprimand her;

‘E ‘anga‘anga parau tēia nā te māpū i te rave.
Young people are proud to do this sort of job;

Kua ngākau parau te ariki i tōna vaka tangata.
The chief was proud of his followers;

‘E a‘a rā te mea ka ngākau parau ei ‘aia?
But what has he got to be proud about?
(see ‘akaparau.)
[Eng. proud.]

Leave a Reply