pātē3

pātē3, (-a, -‘ia). Ring (a bell).

Kua pātē te ti‘ākono i te oe pure.
The deacon rang the church bell;

Kua pātēa te oe?
Has the bell been rung?
(see pātētē3.) (cf. Tah. pātē.)
[pā-7, -tē5.]

Leave a Reply