pēnei

pēnei, adv. Perhaps, possibly, maybe, in case.

E no‘o ‘ua koe ki te kāinga, pēnei kā ua mai.
You just stay at home, maybe it is going to rain;

E no‘o koe ki te kāinga, pēnei ake ka tāpa‘e mai ‘a Vera.
You stay home in case Vera looks in;

Ka ‘aere tāua kā rama i tēia pō, pēnei ‘ua ake ka manuia tāua.
Let’s go torch-fishing tonight, we just might be lucky.
[pe-4, nei.]

Leave a Reply