tā-2

tā-2,

1. Caus., usu. but not always transitive, usu. stronger and more final than ‘aka-.

2. Per, on a, by, according to.

Te ‘akaāriari‘anga pēpe tāmata‘iti,
the annual baby show;

‘E ‘anga‘anga tāau rā tā mātou.
We work on a daily basis;

nūtipēpa tāau rā,
daily newspaper.
(cf. tāmarama, tāarāpō, tāngutu‘are, tā‘ōire, tāora,
and others.)

Leave a Reply