tā‘ana1

tā‘ana1, (-‘ia). Recook (food) in an umu.

Kua tā‘ana ‘a ia i te kai ta‘ito ki raro i te umu.
She recooked the old food in the

umu. ‘E kai tā‘ana tā tātou i teia rā.
We‘re having recooked food today. (To warm up food (other than in an

umu) is tāma‘ana.)

Leave a Reply