‘eke2

‘eke2, n. General name for octopus (Octopus spp.).

Taia te ‘eke kia mate,
beat the octopus to death;

Tēia tēta‘i kākave ‘eke ‘ei māunu nā‘au,
here are some octopus tentacles for your bait. ‘Eke kāvei, ‘eke veri, a small long-tentacled, land-visiting variety. ‘Eke paepae, an octopus which blocks its hole with stones (Mangaian dialect). ‘Eke rere, squid. ‘Eke tapairu, a very large black variety (Mangaian dialect). ‘Eke tau‘ani, an octopus which lives in pairs (said to embrace each other) (Mangaian dialect).
(see mū‘eke; cf. ‘eke‘eke2).
[Pn. *feke.]

maka2

maka2,

1. (makā‘ia).

(a) Throw, hurl, sling (Ait. dial.) cf. Rar. pē‘i;

(b) Sling (using a maka, see 2 below).

Kua maka ‘aia ia Koria ki runga i te rae.
He slung the stone on to Goliath’s forehead;

Kua kave ‘aia i tōna ririnui i tōna maka‘anga.
He put all his strength into the cast;

‘E toka maka tēia.
This is a sling-stone.

2. n. A sling.

Kua ‘aere ‘a Tāvita ma tāna maka ki raro i te kauvai ē kua ko‘iko‘i mai i te toka.
David went down to the river with his sling and picked up some stones.
[Pn. *maka.]

mānga2

mānga2, n. 1. Food (Ait., Mang., N.G.Pt dial., cf. Rar. kai1). In Rarotongan usually only in contexts like:

‘Auraka e mataku i tō rātou mama‘ata ‘e mānga tēnā nā kōtou.
Don’t be afraid of their (the opposing team’s) size, you‘ll feed on it. In the bible often used for loaf:

E rima ua a tatou manga, e rua oki ika.
We have no more but five loaves and two fishes (Luke 9.13).

2. Bit, piece, portion (of anything, both physical objects and abstractions).

‘Ōmai nāku tēta‘i mānga i tā‘au ‘ānani.
Give me a bit of your orange;

Nō te ‘oko māngā tuka mai au nāku.
I’ve been buying myself a bit of sugar;

E ‘aere mai koe āpōpō e tiki mānga kāratīni nō‘ou.
Come over tomorrow and get yourself some kerosene;

mānga kāka‘u,
piece of cloth, article or clothing;

‘e mānga manuia,
a bit of luck;

‘E mānga manamanatā tō mātou i te kāinga nei nō tō mātou vai.
We’ve got a spot of bother at home today with our water;

‘E mānga veravera ‘aia i tēia rā.
He’s a little feverish today;

E tāmata koe i te ‘akamāmāngikā mai i tēta‘i mānga i te kūmete.
Try and make the bowl a little bit lighter in weight.
[Pn. *ma‘a„a.]

rōrō1

rōrō1, n. Sheath enclosing spadix of coconut palm.

Ko‘ia mai te rōrō marō.
Pick up the dry coconut sheaths;

‘E kava rōrō tāna i ma‘ani ei.
It was coconut toddy he made (from the wheat-like grains inside the sheath);

Tē ko‘i rōrō marō nei mātou ‘ei ma‘ani rama.
We are collecting dry coconut sheaths to make torches from.

2. Spadix (flower stalk) of coconut palm (Ait., Atiu, Ma‘uke, Miti‘āro dial. = Rar. taume).
[Ce. *rooroo < Pn. *loholoho.] [associated_posts]