mānga2

mānga2, n. 1. Food (Ait., Mang., N.G.Pt dial., cf. Rar. kai1). In Rarotongan usually only in contexts like:

‘Auraka e mataku i tō rātou mama‘ata ‘e mānga tēnā nā kōtou.
Don’t be afraid of their (the opposing team’s) size, you‘ll feed on it. In the bible often used for loaf:

E rima ua a tatou manga, e rua oki ika.
We have no more but five loaves and two fishes (Luke 9.13).

2. Bit, piece, portion (of anything, both physical objects and abstractions).

‘Ōmai nāku tēta‘i mānga i tā‘au ‘ānani.
Give me a bit of your orange;

Nō te ‘oko māngā tuka mai au nāku.
I’ve been buying myself a bit of sugar;

E ‘aere mai koe āpōpō e tiki mānga kāratīni nō‘ou.
Come over tomorrow and get yourself some kerosene;

mānga kāka‘u,
piece of cloth, article or clothing;

‘e mānga manuia,
a bit of luck;

‘E mānga manamanatā tō mātou i te kāinga nei nō tō mātou vai.
We’ve got a spot of bother at home today with our water;

‘E mānga veravera ‘aia i tēia rā.
He’s a little feverish today;

E tāmata koe i te ‘akamāmāngikā mai i tēta‘i mānga i te kūmete.
Try and make the bowl a little bit lighter in weight.
[Pn. *ma‘a„a.]

po‘aki

po‘aki, (-a, -‘ia).

1. Demolish (an argument), refute.

E tū koe ki runga ē po‘aki i tāna tuatua.
Stand up and shoot him (what he has said) down;

Kua mūtēkī ‘aia i tōku po‘aki‘anga i tāna tuatua.
He shut up after I’d refuted what he said.

2. (colloq., pass. only). Clouted, punched.

‘Ei a‘a koe e tātī‘ae‘ae mai iāku, ka po‘akia e au tō‘ou taringa.
Don’t you keep provoking me, you‘ll get a clout round the ear.

3. n. Bullet, shell, cartridge, shot.

E ‘oko mai koe i tēta‘i au po‘aki nō tēia pupu‘i.
Buy some cartridges for this gun;

Kua puta-puta te taringa o te puakani‘o taetaevao i te po‘aki pupu‘i.
The wild goat’s ear was peppered with shot.

4. A stone, sling-stone, (Ait. and N.G.Pt dial.).

‘E mānga koe nā taku po‘aki!
You are food for my slingstone!

pāoro

pāoro, (-a, -‘ia).

1. Stroke lightly, smooth down.

Kua pāoro ‘aia i te tua o tāna puakaoa.
She stroked the dog’s back;

Kua peru ‘aia i tōna rauru ma te pāoro ki tōna rima.
She combed her hair, smoothing it back with her hand as she did so.

2. n. Comb (N.G.Pt dial.).

3. (Bib.). Harrow, in the phrase te paoro auri maata, harrows of iron (2 Sam. 12.31).
(see pāorooro.)