ruru1

ruru1, (-a, -‘ia).

1. (rūnā‘ia). Gather together, assemble (tr. and intr.), bundle

(d) up, tie

(d) in a bundle, tie a belt (etc.) round.

Kia ruru te tangata ki te ngā‘i ‘okota‘i ka ‘akakite ei koe i tō‘ou manako.
Wait until you get all the people together before you tell them what you have in mind;

Kua ruru‘ia te tangata ki te ngā‘i ‘okota‘i.
The people had been congregated in one place;

E ruru i te rākau tōmāti takita‘i ‘ānere i te ruru.
Bundle up the tomato sticks, a hundred to a bundle;

E ruru i te kupenga ki mua i te vaka.
Gather the net together and put it in the prow of the canoe;

Kāre i piri meitaki tōku ruru-‘anga i te koro. The koro-sticks
haven’t been tied up in tight enough bundles;

E ruru i tō‘ou piripou ki te kiri, mē kore, ki te kiri‘au.
Tie your trousers up with a belt, or with a piece of

kiri‘au
bast (if you haven’t got one);

Rurua tō‘ou kiri.
Put your belt on;

Kāre au e ruru kiri ana.
I don’t wear a belt.

2. Cooperate, combine, get together.

Kua ruru tika ai te tangata i te ma‘ani‘anga i tō rātou ngā‘i tārekareka.
The people all worked together to build their sportsground;

Kua tāmata‘ia te tangata kia ruru ki te ‘akakoro‘anga ‘okota‘i, inā rā tokoiti ‘ua tei kore i piri.
An attempt was made to get all the people to work together on the project, but there were a few who wouldn’t join in.

3. n. A bundle, bunch, package.

Kua ‘ere ‘aia i te rākau ‘okota‘i ruru.
He tied the sticks up in one bundle;

‘Ōmai tēnā ruru tiare.
Give me that bunch of flowers;

Tē kave ruru moko taro nei au nā Pūtara.I‘m
taking this bundle of taro plants over for Pūtara.

4. Binding, that which is used to bind or tie.

‘E tuaina te ruru i teia ko‘u.
This parcel has been done up with twine;

Matara akera tona ruru i runga i nga rima nona.
And his bonds loosed from off his hands (Judg. 15.14). Ruru pere, pack of cards. Ruru pōro, race of ball-bearings. Ruru tāviri, a bunch of keys.
[Pn. *lulu2.]

‘uipā

‘uipā, (-‘ia).

1. Meet, assemble, hold a meeting.

I ‘uipā ana mātou i teia rā, kāre rā i oti.
We had a meeting today but we didn’t finish it;

Kāre e rauka te ‘uipā, ‘e maki te ‘aka‘aere.
We can’t meet today, the president is ill;

Kua ‘uipā mai te tangata ki tō mātou ‘ōire i te ‘ākarakara tu‘epōro.
People flocked to our village to watch the rugby;

‘E aronga ‘uipā putuputu tika ai kōtou.
You always seem to be having meetings.

2. Put or bring together, assemble, call to a meeting.

Kua ‘uipā te ‘ākarakara i te ‘ua rākau ki te ngā‘i ‘okota‘i kia ‘ākara‘ia.
The inspector had all the fruits brought to one place for inspection;

Kua ‘uipā‘ia te tangata.
The people were called to a meeting.

‘ui1

‘ui1, (-a, -‘ia). Assemble (intr. or tr.), bring or come together.

E ‘ui i te tamariki ki te ngā‘i ‘okota‘i ka ‘akakite ei i te tuatua.
Get all the children together in one place before you give out the announcement;

Kāre e meitaki i te ‘ui i te puakatoro ki roto i teia ‘āua.
It isn’t any good putting all the cows together in this field;

Kua tupu te pekapeka i te ‘ui‘anga te aronga kai kava ē te rangi mārie.
The trouble started when the drunk and the sober met up;

Kāre e meitaki kia ‘ui‘uia te mea rikiriki ki te mea mama‘ata.
It isn’t any good putting the big ones and the little ones in together.
[Pn. *fuhi.]

‘uapou

‘uapou, (-‘ia), v.i.

1. Assemble, congregate.

Kua ‘uapou rātou ki te ngā‘i ‘okota‘i.
They all assembled in one place;

Kua ‘uapou rātou i te rave i taua ‘anga-‘anga.
They all got together to do the work;

Kua ‘uapou‘ia te kai mata ki te ngā‘i ‘okota‘i.
The fresh vegetables and fruit were assembled at one depot.

2. A bible meeting, bible discussion.

‘E ‘uapou tō teia pō.
There is a bible meeting tonight.

3. Hold a bible discussion.

Ka ‘uapou ā tēia pō.
There will be a bible meeting tonight.

kopi2

kopi2, (-a, -‘ia). To bring things together, assemble (esp. presents or food).

Kua kopi mai ngā metua ma te kōpū tangata i te ‘apinga nō te ‘akaipoipo‘anga o tā rātou ngā tamariki.
Parents and families got all the presents together for their children’s wedding;

Kua kopi‘ia te kai ē te ‘apinga ‘ei ‘āriki i te manu‘iri.
The food and things were assembled to welcome the visitors. (See kope2; cf. kopi1.)