‘a‘angi

‘a‘angi, (-a, -‘ia, ‘āngia). Waft, blow, drift, eddy (of air, wind, rain).

Kua ‘a‘angi mai te matangi nā roto i te māramarama ē kua mate te mōrī.
A gust of wind came in through the window and the lamp went out;

Kua ‘a‘angi mai te reva ‘aunga kino.
Foul-smelling air wafted up;

‘Akatū‘era-‘era‘ia te māramarama kia ‘a‘angia te ‘are e te matangi.
Open up the windows so that the house can have an airing.
[‘angi rR.]

‘arara2

‘arara2, v.i. Blow, rise, gust (of wind).

I taua ‘ati‘anga tika ai, kua ‘arara viviki mai te matangi mei te tokerau ē kua ta‘uri te vaka.
At that very moment there came a sudden gust of wind from the north and the canoe capsized;

Kua ‘uti‘uti mātou i te au kie i te ‘arara‘anga mai te matangi.
We hoisted the sails when the wind rose;

Ko te ‘arara ‘ua o te matangi tāku i rongo.
I only heard the gust of wind.

‘angi‘angi

‘angi‘angi, (-a, -‘ia), fq., dim. ‘a‘angi, blow, q.v.

Kua ‘angi‘angi mai te matangi ē kāre i roa kua motu.
The wind came in light puffs, but soon dropped;

I te ‘angi‘angi‘anga te matangi, kua ‘uti i tō rātou kie ē kua ‘akatere ki uta.
When the wind started to blow, they hoisted sail and made for the shore;

‘Akauta‘ia te kāka‘u pāpāmarō ki runga kia ‘angi‘angi‘ia e te matangi.
Hang out the half-dry clothes so the wind can blow them out.
[‘angi RR.]

pu‘ipu‘i1

pu‘ipu‘i1, (-a, -‘ia).

1. Puff, blow.

Kua pu‘ipu‘i ‘aia i te a‘i kia mura.
He puffed at the fire to kindle a flame;

Kua pu‘ipu‘ia te au mōrī.
The lamps were blown out. Pu‘ipu‘i (i te) ‘ava‘ava, smoke a cigarette or tobacco.

‘E tangata tērā i kō e pu‘ipu‘i ‘ava‘ava maī ra.
There is someone over there smoking;

I tōna pu‘ipu‘i‘anga i te ‘ava‘ava, kua topa te re‘u ki runga i tōna piripou ē kua kā.
As he was smoking the cigarette, the ash dropped onto his trousers and burned them.

2. v.i. Bubble (of liquids).

Tē pu‘ipu‘i ‘uā ra te vai i raro i taua puna.
The water is bubbling up at the bottom of the well.

3. Pipe (for tobacco).

Kua ‘akakī ‘aia i tāna pu‘ipu‘i ki te ‘ava‘ava ē kua ‘akakā.
He filled his pipe with tobacco and lit it;

E ngari ake au kia ‘oko pu‘ipu‘i, kāre au e ro‘iro‘i i te tāviri.
I’d do better to buy a pipe, then I wouldn’t get so fed up with rolling (cigarettes);

‘E ‘ava‘ava pu‘ipu‘i tā‘au?
Have you any pipe tobacco?
[pu‘i2 RR.]

‘ūpeke

‘ūpeke, (-ia, -a, -na). Shove, twitch, flick, knock, blow, away or off.

Nā te matangi i ‘ūpeke i teia tua i te vā‘angā punu o te ‘are.
The wind blew off the sheets of galvanised iron on this side of the house (roof);

Kua ‘ūpekea tōna pare e te matangi i tōna tū‘anga.
When he stood up the wind twitched his hat off;

Kua ‘ūpeke‘ia te pona o te va‘ine ki runga e te matangi.
The women’s skirts were whipped up by the wind;

E tāmata koe i te ‘ūpeke i tōna tupe ki va‘o.
Try and knock his disk away;

Kua riri ‘aia i tōku ‘ūpeke‘anga iāia ki va‘o i te ua.
He was angry when I shoved him out in the rain.