‘ē‘ē

‘ē‘ē, n. Boil, carbuncle.

Kāre e meitaki kia vā‘i‘ia tō‘ou ‘ē‘ē, nō te mea kāre i para,
it won’t do any good getting your boil lanced, it hasn’t come to a head yet;

Paraia ki te vairākau ‘ē‘ē,
put a boil poultice on it;

pu-, pū-

pu-, pū-, pref. Semantically related, in many instances, to 1, clump, cluster, stem from, etc. and -pū3 erupt, boil.
(see pū‘ā, puangi, puāngiangi, puā‘io‘io, pū‘ākato, pu‘aki, pū‘aki‘aki, pū‘ao, pu‘apinga, pū‘āpi‘i, puengunu, puena, pūenaena, pu‘era, pū‘era‘era, pū‘erākā, pū‘ere‘ere, pue‘u, pūe‘ue‘u, pū‘iki, pū‘ītiki, pūkā(kā), pūkaitaringa, pūkakā, pūko‘u1,2, pūma‘ana, pūmanava, pūma‘u-(ma‘u), pūono, pūra‘o, purara, pureku, pūrērua, pūtaka‘iti, pūtiki, pūtō(tō), pūtoto.)

tunu

tunu, (-a, -‘ia, tūnā‘ia). Cook, boil, grill, roast, bake (but not in earth-oven).

E tunu i te taro,‘auraka e ta‘u. Boil the taro, don’t bake them in the earth-oven;E tunu i te varāoa kia māoa meitaki.
Bake the bread until it’s done properly;

Tūnā‘ia te kūmara kia māoa meitaki.
Boil the kumara until they are well cooked. Tunu paka, grill on embers.

Tē tunu paka nei au i te ika.
I‘m grilling the fish on the embers. Tangata tunu varāoa, baker.
[Pn. *tunu.]

tunutunu

tunutunu, (-a, -‘ia).

1. Grill on embers.

Nō tei pou te ‘inu,nō reira au i tunutunu ei i te ika. Because I was out of dripping, I grilled the fish on the embers; ‘E mario tunutunu ‘ua tāna i kai ei.
All she ate was bananas that had been grilled (on the embers);

Tunutunua te tupa kia vave.
Hurry up and grill the land crabs.

2. fq. tunu. Cook, boil, etc.

Tē tunutunu ‘ua ake nei au i teia au kai.
I‘m just grilling up the food here.