tōpiri

tōpiri, (-a, -‘ia).

1. Draw something shut, close (e.g. door), bring together, join.

Kua tōpiri koe i te kāparāta?
Have you closed the cupboard?;

E ‘aka‘oki mai koe i te tāviri mē oti te pā i te tōpiri.
Return the key when you’ve shut the door;

Kua tōpiria te ‘āua kia kore te puakatoro e ‘aere ki va‘o.
The paddock has been shut to stop the bull getting out;

Kua tōpiri au i ōku mata.
I shut my eyes;

E tōpiri koe i tō‘ou va‘a!
Shut your mouth, shut up!;

Tē tōpiri nei au ia kōrua i teianei kia riro kōrua ‘ei tāne ē ‘ei va‘ine.
I now join you together as man and wife.

2. Apply a compress.

Kua tōpiri te nēti i te kāka‘u ma‘ana ki muri i tōku tua.
The nurse put a hot compress on my back.

3. Move close to.

Kua tōpiri mai ‘aia ki āku ē kua tuatua marū mai.
He came up close and whispered;

Kua tōpiri te punupunuā moa ki te pae i te tī nana.
The chicks nestled close to their mother.

tā‘okota‘i

tā‘okota‘i, (-a, -‘ia).

1. Bring together, combine, unite.

Kāre e rauka iāia i te tā‘okota‘i i tē reira ‘iti tangata.
He can’t get that race to unite;

Kua tā‘okota‘i ‘aia i te aronga tautai ē kua pati kia tuku māmā i te ‘oko o te ika.
He got the fishermen together and asked them to lower the price of their fish;

Kua tā‘okota‘i ‘a Tangi‘ia i te au mana kātoatoa ki roto i te rima o Tara‘are.
Tangi‘ia combined all the powers together in Tara‘are’s hands.

2. Cooperate.

Kua tā‘okota‘i te tangata i te rave‘anga i taua ‘anga‘anga.
The people cooperated on that work;

Mē ‘anga‘anga tā‘okota‘i kōtou, ka manuia.
You‘ll succeed if you work together.

3. A society, organisation, club, union.

Ko ia te ‘akatere i tā mātou tā‘okota‘i.
He runs our society.

‘ui1

‘ui1, (-a, -‘ia). Assemble (intr. or tr.), bring or come together.

E ‘ui i te tamariki ki te ngā‘i ‘okota‘i ka ‘akakite ei i te tuatua.
Get all the children together in one place before you give out the announcement;

Kāre e meitaki i te ‘ui i te puakatoro ki roto i teia ‘āua.
It isn’t any good putting all the cows together in this field;

Kua tupu te pekapeka i te ‘ui‘anga te aronga kai kava ē te rangi mārie.
The trouble started when the drunk and the sober met up;

Kāre e meitaki kia ‘ui‘uia te mea rikiriki ki te mea mama‘ata.
It isn’t any good putting the big ones and the little ones in together.
[Pn. *fuhi.]