‘e‘eu

‘e‘eu, (-a, -‘ia, ‘ēua, ‘eu‘ia). Draw back or remove (covering, screen or lid).

Kua purara mai te verovero o te rā ki roto i te ‘are i tōku ‘e‘eu‘anga i te ārai māramarama,
the sun’s rays burst into the house when I drew the curtains;

Kua ‘e‘eu ‘aia i te ‘āriki kaingākai,
she removed the tablecloth;

‘E‘eua ake te moenga kia purūmu‘ia te repo,
lift up the mat to sweep the dirt out;

‘eu‘eu

‘eu‘eu, (-a, -‘ia), fq. ‘e‘eu. Draw back, remove (covering, lid), open(doors,windows, containers, books), reveal (what is covered, secrets).

Kua kāpiki nui atūra ‘a Rū kia Tangaroa kia ‘eu‘eu i te rangi kia kitea te ‘enua,
so then Rū called out loud to Tangaroa to draw back the clouds so that they could see land;

Kua oti ‘aia i te ‘eu‘eu ‘aere i taua puka ra, kua manako ‘aia ē kā ‘oko ‘aia,
when he’d finished leafing through the book, he decided that he would buy it;

Kua ‘eu‘eu‘ia te au kiri o te pātete e te tangata ko‘i tero,
the passengers’ suitcases were opened up by the customs men.
[-‘eu RR.]

kōto‘e

kōto‘e, (-a, -‘ia).

1. Back away, reverse, draw back.

Kua kōto‘e te pa‘ī ki muri.
The ship backed off;

Kua kōto‘e te tangata ki muri nō tei ‘akaue‘ia e te ‘akavā.
The people moved back as ordered by the police.

2. Back out, make excuses (to avoid doing something), decline (an offer, proposition), reject (proposal), refuse (a request, instruction), an excuse.

Kua kōto‘e te tamaiti i te ‘akaue‘anga a tōna pū‘āpi‘i.
The boy made excuses to get out of doing what his teacher told him;

Kua kimi kōto‘e te tangata ‘ara kia ora ‘aia.
The offender made excuses to get himself off;

‘E a‘a tā‘au kōto‘e ki te pū‘āpi‘i i tō‘ou tāvarevare‘anga?
What excuse did you give to the teacher for being late?;

‘E tangata kōto‘e koe i te ‘anga‘anga mē tuku‘ia kiā koe.
You always find an excuse when you are given something to do;

Kua kōto‘e te tangata i te kōreromotu nō te meangiti i te moni.
The man declined the contract because the pay was bad;

Kua kōto‘e te kōnitara i te manako o te Kāvana.
The council turned down the governor’s proposal;

Kua kōto‘e mātou i te ‘anga‘anga tei tuku‘ia mai kia rave mātou.
We refused to do the work that had been assigned to us. [kō-4, to‘e.]