‘anga‘anga

‘anga‘anga,

1. v.i. Work, function.

Ka ‘anga‘anga māua ē ‘opu ‘ua atu te rā.
We are going to work until the sun goes down;

Kua ‘anga‘anga pakari ‘aia.
He worked hard;

‘ī rima mata‘iti i tōku ‘anga‘anga‘anga nāna.
Five years I’ve been working for him;

Nā‘au i ‘akataka-viriviri i te a‘o i ‘anga‘anga ma‘ata roa ai te taratara‘anga.
You got the line so tangled it was an awful job undoing it;

Tē ‘anga‘angā na te matīni (ora, ove)?
Is the engine (clock, bell) working?;

Kua mate tīnainai roa kareka te ‘akaea tē ‘anga‘anga ‘uā ra.
He is in a deep coma, but his breathing is still functioning;

Tē ‘anga-‘anga nei te rāini.
The line is engaged.

2. v.t. Work at something, earn (money).

Kua ‘anga‘anga ‘aia i te ‘are.
He worked on the house;

Kāre i ‘anga‘anga‘ia te purūmu i tēia ra nō te ua.
There has been no work done on the road today because of the rain;

Ka ‘anga‘anga au i tēta‘i moni.
I‘m going to earn some money.

3. n. Work, employment, deed, event.

I kimi ‘anga-‘anga ana au nāku.
I was seeking work then;

‘E a‘a tā‘au ‘anga‘anga i roto i konei?
What are you doing (or working at) in here?;

‘E pūtō taura te ‘anga‘anga tē ka āru mai.
The next event will be a tug-of-war;

‘e ‘anga‘anga mātau nāku,
a habit of mine.
[‘anga1 RR.]