‘anga1

‘anga1, (-‘ia). Create, invent, fashion, building.

Kā ‘anga tātou i te tangata kia ‘āite ki tō tātou tū.
Let us create man in our own image;

Nā tōna metua i ‘anga i te rātio mua ki teianei ao.
His father invented the world’s first radio;

Kāre i te tuatua tika, ‘e mea ‘anga ‘ua nāna.
It wasn’t a true life story, he made it up himself;

Kua ‘anga ‘aia i tēnā tiki.
He made (conceived and built) that statue;

Kua ‘anga‘ia tē reira ‘are ‘ei ngā‘i ‘akapū‘anga nō te tangata i te tuātau ‘uri‘ia.
That house was built so people would have somewhere to shelter in the hurricane season.
[Pn. *saā1.]

peu

peu, n.

1. Custom, habit, practice, fashion.

Tē vaī ra te au peu tā rātou i mātau i te rave, inārā kia tae mai te ‘Ēvangeria, kua tuku kē rātou i te au mea ta‘ito.
There were old customs that they used to practice, but when the gospel arrived they abandoned those old ways;

Kua tomo aturā Paulo ki roto kia ratou, ko tana ia peu.
And Paul went on into them, as was his custom (Acts 17.2).

2. Trick, stunt, gimmick.

Kua ‘akaāri te tangata manamana kia mātou i tēta‘i au peu.
The conjuror did some tricks for us. Peu kanga,


prank.

3. Dodge, excuse, evasion.

‘E tangata kimi peu tika ai koe.
You are a dreadful one for making excuses.

4. Item in an entertainment or show.

Kua āvaava te tangata i tō mātou ‘akaāri‘anga i tēta‘i au peu mataora.
The people cheered when we put on some acts for them.
(see ‘akapeu.)