‘ati

‘ati, v.i.

1. Snap, break across (not length-wise, cf. nga‘ā split),

(a) fracture.

Kua ‘ati te rākau i tōku rutu‘anga iāia.
The cane snapped when I beat him;

Kāre tēnāātava nō te ‘ati iākoe.
You won’t be able to break that branch;

Kua ‘ati iākoe te mouranga. You have broken the handle; Kua auē ‘aia nō te mamae i tōna vaevae ‘ati.
He shouted out from the pain in his broken leg;

Tei te rima kauī te ‘ati.
The fracture is in the left arm. ‘Ati ngākau, v.i. heartbroken, heartbreak.

‘E ‘ati ngākau pa‘a tōna maki. Maybe it’s a broken heart he’s suffering from; Kua ‘ati ngākau ‘aia. He’s heartbroken. Ira ‘ati, v.i. crack. Kua ira ‘ati te pū pē.
The handle of the spade is cracked.

2. Fold over, crease.

Kua ‘ati te kapi o te puka nō tei ‘e‘eu mako-kore ‘aia.
The page of the book was creased for he had turned it over carelessly.

3. Break up, scatter (of crowd, meeting).

Kua ‘ati atū ra rātou ma te mataku i te ‘akarongo‘anga i te ‘aruru pupu‘i. They scattered in terror when they heard the gunfire; Kua ‘ati te ‘uipā‘anga. The meeting has broken up; Tērāe ‘ati maī ra taua aronga ‘akatupu pekapeka. That bunch of troublemakers are breaking up and coming this way.

4. Suffer punishment, calamity, injury,

defeat, weariness (cf. mate). Kua ‘ati meitaki rāua i te ‘akautunga‘ia e te pū ‘āpi‘i.
They felt it all right when the master punished them;

Kua ‘ati tēta‘i tangata.
One of the players has been injured;

Kāre tō rātou pupu pāpōro nō te ‘ati. Their team won’t lose; Kā‘ati koe iāku.
I shall beat you;

Kua tuku rātou i te ‘au i te ‘ati‘anga tō rātou nuku.
They surrendered when their army was defeated. ‘Ati i te kata, burst out laughing.

Kua ‘ati rātou i te kata. They burst out laughing.

5. Break (of wave, cf. ‘a‘ati) .

Kua ‘ati te ngaru.
The wave broke (usually

‘a‘ati).
(see ‘a‘ati, ‘atia, ātia, ‘ati‘ati, ātinga, tā‘ati(‘ati).)
[Pn. *fati.]

‘atu‘atu

‘atu‘atu, (-a, -‘ia, -na), v.i., v.t., fq. ‘a‘atu. Fold over, fold up, curl and break (of waves).

Kua ‘āuri ‘aia i te kāka‘u ē kua ‘atu‘atu.
She ironed the clothes and folded them up;

Kua ‘atu‘atu‘ia te kāka‘u ē kua va‘ī‘ia ki te pēpa. The material was folded up and wrapped in paper; ‘E no‘o‘anga ‘atu‘atu tēia ē te māmākatoa te ‘oko. This is a folding chair and cheap at the price; Tē ‘atu‘atu nei te ngaru ki runga i te one.
The waves are breaking onto the sand.
[-‘atu3 RR.]

tūākapi, tūkapi

tūākapi, tūkapi, (-a, -‘ia).

1. Fold back double, fold over (e.g. in turning up a hem).

E tūākapi koe i te ‘iti o te kāka‘u kā tui ei kia kore e mātaratara.
Fold back the edge of the material and sew it down so that it won’t fray;

Kā tano i te tūākapi, kā pou ma‘ata rā te pēpa.
It is all right to fold it back double, but you‘ll use up a lot of paper that way;

Ko te ngā‘i tūākapi o te kāka‘u tei matara.
It is the hem on the material that has come undone;

E tūākapi koe i taku pona.
Take up a hem on my dress.

2. Overlap, knit together (as lips of healing wound).

E neke atu i teia vā‘angā punu kia tūākapi tēta‘i mānga nā runga ake i tēnā ka pātiti ei.
Shift this piece of galvanised (roofing iron) over a bit so that it overlaps that one before you nail it down;

Kāre i tūākapi ake te motu i runga i tōna vaevae.
The cut on his leg hasn’t healed over yet.

3. Go round and meet (e.g. as rope round tree trunk), encircle.

Kāre e tūākapi tēnā niuniu nō te poto.
That wire won’t go right round it’s too short;

Mē kāre e tūākapi tēnā taura, e tiki mai i tēia ‘ei ‘akatae.
If that rope won’t reach right around, come and get this piece to make up the length;

Kua tūākapi‘ia te maka‘atu ki te kupenga ē kua ‘uri‘ia te toka ki va‘o.
The ends of the net were brought round to close the

maka‘atu
(stone fish-trap) and the coral stones (composing the trap) were thrown out.

4. Overspread, completely covered.

Kua tūākapi taua ‘enuā ra i te ngāngā‘ere kino.
The land was completely overgrown with weeds.

tuakopi

tuakopi, (-‘ia). Fold over, hem, pleat.

E tuakopi i te pēpa ‘ē toru taime.
Fold the paper over three times;

Kia oti i te tuakopi te ‘iti o te kāka‘u ka ‘apai atu ei au.
I‘ll bring the material over as soon as I’ve done the hems;

E tuakopi koe iā mua i tōku piripou.
Put the pleats in the front of my trousers;

Kua tuakopi‘ia te ‘iti o te ‘āriki kaingākai ki runga i te ‘āuri.
She did the hems of the tablecloth on the sewing machine.
(cf. tūākapi.)

kōkopi, kōkapi

kōkopi, kōkapi, (-‘ia). Fold in, fold over, fold up.

Kua kōkopi te manu i tōna pē‘au ma te ko‘uko‘u i tāna ‘anaunga.
The bird folded her wings and covered her brood;

Kua kōkopi ‘aia i te ‘ope o te ‘āriki kaingākai ē kua tui rima.
She folded over the edge of the tablecloth and stitched the hem by hand;

Kua kōkopi ‘aia i tōna tāmaru.
She shut her umbrella;

e kokapi akera aia i taua puka ra,
and he closed the book (Luke 4.20). [kō-4, kopi1.]