va‘anga, vā‘anga

va‘anga, vā‘anga, nom. Flat piece, fragment, bit.

Nā‘au te va‘anga ma‘ata, nāku te mea meangiti.
You have the big piece, I‘ll have the small one. Vā‘angā-punu, sheet of corrugated iron. Vā‘angā-i‘o, fragment of glass.

Tikina mai tēta‘i vā‘angā kēke nā‘au.
Come and get yourself a piece of cake.

‘unga1

‘unga1,

1. A piece, fragment, bit, grain.

Tē ko‘iko‘i ‘unga mō‘ina nei māua.
We‘re picking up bits of glass;

Miti ‘unga mama‘ata,
coarse-grained salt. ‘Unga rākau, wood shavings, sawdust.

E rūrū i te one kia ‘unga ka ‘akakī ei i teia au pi‘a.
Sieve the soil down fine before you fill up these boxes.

2. v.i. Shatter.

Kua ‘unga te mō‘ina i te topa‘anga ki runga i te toka.
The bottle shattered when it fell on the rock.
[Np. *fuga2.]