‘engu

‘engu,

1. v.i., n. Groan, moan, grunt, (make a deep throaty noise.

‘E a‘a koe i ‘engu ‘ua ai i roto i tā‘au moe inapō?,
why were you groaning in your sleep last night?;

Kua rongo au i tōna ‘engu‘anga i te ū‘anga ‘aia ki runga i te patu,
I heard him grunt when he banged into the wall;

Kua rongo au i te ‘engu i va‘o, kāre rā au i ‘aere ana i te ‘ākara,
I heard moaning outside, but I didn’t go to look.

2. v.t. Hum.

Tē ‘engu ‘uā ra ‘aia i te ‘īmene,
he’s just humming the song.
[Np. *fe

ngūngū

ngūngū, v.i. Rumble, grunt, (fq. ngū1, q.v.).

Kua ngūngū te au matīni.
The engines rumbled;

Kua rongo au i te ngūngū a te tīnana puaka.
I heard the sow grunting. Ngūngū riri, grumpy.

Kua ngūngū riri te rū‘au i tēia rā.
The old man is grumpy today. [ngū1 RR.]

ngū1

ngū1, v.i. Drone, buzz, rumble, grunt.

Kua ngū te pa‘īrere nā roto i te reva.
The plane droned through the air;

‘E marū tika ai te ngū i tō‘ou matīni.
Your engine has a quiet purr to it;

‘E torōka matīni ngū ma‘ata tō‘ou.
Your truck has a noisy engine;

Kua ngū ‘aia nō te tautā‘anga.
He grunted with the effort. (See ngūngū, māngūngū.) [Pn. *„uu.]