tipa1

tipa1, (-a).

1. Jerk something.

Nō tei tipa ‘aia i te kaingākai i kino ei tāku tātā.
He spoiled what I was writing when he jerked the table.

2. v.i. Make sudden abrupt movement, struggle, plunge, start.

Mē tipa koe, ka paoa koe e te rango.
The bee will sting you if you move;

KĀre e rauka iāia i te tipa, nō te mea ‘ē toru ‘akavā i te tango iāia.
He can’t struggle, there are three policemen holding him.
[Pn. *tipa.]

‘uti

‘uti,

1. Twitch, jerk, have convulsions; muscular contractions in fits, cramps, etc.

Kua auē ‘aia i te ‘uti‘anga te uaua i tōna vaevae.
He screamed when he got cramp in the leg; Kua ‘uti tōna vaevae i tōna ‘akatika‘anga. He had a spasm in his leg when he straightened it. Maki ‘uti, a disease causing convulsions, fits etc. (e.g. tetanus). Kua ‘uti te a‘o, death occur-red. Kāre i roā‘ia ana i muri mai kua ‘uti te a‘o. Soon afterwards he died.

2. (-a, -‘ia), also ‘u‘uti, (-a, -‘ia, ‘ūtia). Jerk, tug, pull, hoist (sail, flag).

Kua tāpeka ‘aia i te taura ē kua ‘uti kia piri.
He tied a knot in the rope and pulled it tight; Kua ‘uti ‘aia i te reva. He hoisted the flag; Kua te‘ate-‘amamao te aronga ‘uti kie ma te tiaki i te ‘ōta. The sailors who were to hoist sail stood by awaiting the order; Kāre e rauka te kupenga i te ‘uti, kua mou ki te toka. We can’t pull the net in, it is caught on a rock; Kua ‘utia ‘aia e te uira. He had an electric shock;‘Ētia tēnā ngāngā‘ere kino. Pull up that weed; Kua ‘ūtia tōna ni‘o kino e te taote. The dentist pulled out his bad tooth. ‘Uti i te ‘akaea. Take a deep breath. Kua ‘uti pakari ‘aia i tōna ‘akaea. He took a deep breath. ‘Uti vai, draw water from a well. ‘Uti taura, tug-o-war. ‘E ‘uti taura tē ka āru mai i teia. A tug-o-war will follow this. ‘Uti ika, string of fish.

3. A fit, convulsion, spasm, tic, cramp.

‘E ‘uti te maki o teia tamaiti.
This child has fits.

‘uti‘uti

‘uti‘uti, (-a, -‘ia), fq. ‘uti1.

1. Twitch, jerk (intr.), come in spasms (of pain).

Kua ‘uti‘uti te mamae i tōna vaevae.
The pain in his leg came in spasms.

2. Jerk (tr.), pull, hoist, tug, draw (breath).

Kua ‘uti‘uti ‘aia i tō māua taringa.
He tweaked our ears; Kua mamae tōna rima i te ‘uti‘uti-‘anga i te purūmu. His hands were sore with yanking out the purūmu shrubs; Kia pou te au kie i te ‘uti‘uti ka tāmā ai i te ta‘ua. See that all the sails are hoisted before you scrub the decks; Kia matakite i te ‘āmiri i teia niuniu ora, ka ‘uti‘utia koe e te uira. Be careful not to touch these live wires or you‘ll get electric shocks; Nō te ‘uti‘uti i tōna ‘akaea, nō reira kua rapu-rapu rātou i te ‘apai iāia ki te taote. Because he was breathing in gasps they rushed him to the doctor.

oi

oi,

1. (-a). (a) Jerk, shake, shove or slide along.

‘Auraka e oi i te kaingākai, ka maringi te tiā ū.
Don’t shake the table, you‘ll spill the milk in the jug;

‘Auraka e oi i te pi‘a repo nā runga i te ta‘ua.
Don’t slide that muddy box over the floor; (b) Rub, stir or knead into a mass.

Kua oi ‘aia i tēta‘i ‘inu ki runga i tōna tāmaka.
He rubbed some grease into his boots;

Oia te tī mēni.
Mix up the cement;

Kua oi ‘aia i te varāoa ma te pōpō.
He kneaded the dough and rolled it into loaves.

2. v.i. (a) Lurch, rock, give a jerk, rub or graze against something.

Kua kite au i te pa‘ī i te oi‘anga i te ‘a‘ati‘anga te ngaru ki runga.
I saw the ship lurch as the wave broke against it;

I tōku ‘ōpara‘anga iāia, kua oi tōna mata ki runga i te pāruru ‘are ē kua pakiko.
When I shoved him, he grazed his face against the wall of the house and took the skin off; (b) Slip out of joint, dislocate.

Kua oi tōna rima i tōna ‘inga‘anga ē kua ‘aka‘oki‘ia.
He dislocated his wrist when he fell and it was put back in again. (See oinga; oioi; ‘akaoi(oi); ngaoi, ngāoioi; tōi(oi).) [Pn. *o‘i.]

oioi

oioi, (-a, -‘ia), v.i., fq. oi. Jerk, shake, lurch, rub, knead.

Kā topa ‘aia mē oioi koe i tēnā ‘ātava rākau.
He‘ll fall off if you keep shaking that branch;

Nō te oioi i te pi‘a nō reira te tamaiti i ‘inga ai.
The box is wobbly that’s why the boy toppled off;

Nō te oioi o te pa‘ī nō reira ‘aia i ruaki ei.
It was the lurching of the ship that made him sick;

Kāre ē nāku i oioi i te ngāra‘u ki runga i te ngūtupa, nā Mia.
It wasn’t me that rubbed charcoal all over the door, Mia did it;

Ko ngā tangata oioi tī mēni ra, kua ro‘iro‘i.
The two men mixing cement, they‘re tired. [oi RR.]