tapatapa‘i

tapatapa‘i, (-‘a, -‘ia), fq. tapa‘i.

1. Chop down vertically on something (e.g. cutting bark off a stake).

Kā mate te rākau mē tapatapa‘i koe i te pākiri.
The tree will die if you chop the bark off;

Tapatapa‘ia te i‘i, kia ūkī au ei ma‘ani kanakā.
Cut the pods off the chestnuts so I can grate them up for

kanakā
bread.

2. Split or cleave lengthwise.

Taria mai te va‘ie mē kua oti i te tapatapa‘i.
Bring in the kindling if it’s been chopped up.

tapa‘i

tapa‘i, (-a, -‘ia).

1. Chop down vertically on something (e.g. cutting bark off a stake, chopping firewood).

‘E meā toki tapa‘i ngāra‘u tēia nāku.
I use this little axe for chopping off (coconut bark to make) charcoal;

Tapa‘i i te matie i te ‘iti o te ara kia tika.
Trim the turf back straight along the edge of the path (i.e. chop down on it with a spade);

E tapa‘i i te i‘i kā tunu ei.
Cut the pods off the chestnuts before you boil them.

2. Split or cleave lengthwise.

Kua kī tōna rima i te toto i tōna tapa‘i‘anga i te ika i rotopū.
He had blood all over his hands when he sliced the fish in two.

3. n. A chopping implement, trowel.

‘Ea‘a te tapa‘i i tā‘au i‘i?
What are you going to chop (the pods off) your chestnuts with?
[Np. *tapasi.]

tānga‘anga‘ā

tānga‘anga‘ā, (-‘ia), fq. tānga‘ā. Break, shatter, split.

Kua tānga‘anga‘ā rātou i te patu ē kua ‘aka‘ōu ‘aka‘ou.
They broke the wall down and put it up again;

Kā pou iā koe tā tātou mō‘ina i te tānga‘anga‘ā.
You‘ll break all our bottles.

vāvā‘i

vāvā‘i, (-a, -‘ia), fq.vā‘i. Split, break apart, open, divide, open (door, etc.), operate on (patient).

E tari i te va‘ie ki kō mē oti i te vāvā‘i.
Carry the bits of firewood over there when you’ve split them up;

Tē vāvā‘i nei mātou i tēia patu ta‘ito.
We are breaking down this old wall;

Vāvā‘ia te māramarama kia ‘aere mai te reva meitaki ki roto.
Open the windows so that the fresh air can get in;

Tē vāvā‘i ‘uri tōmāti nei mātou.
We are transplanting tomato plants. Taote vāvā‘i maki, surgeon. Pi‘a vāvā‘i‘anga tangata, operating theatre.
[vā‘i Rr.]

ngatata

ngatata, v.i. Split, crack(ed).

Kua ngatata tēia ngā‘i i te pāruru o te ‘are.
The wall of the house is cracked in this place;

Kua ngatata tēnā pi‘a, kāre e meitaki i te vairanga kapu.
That box is split, it’s no good for keeping the cups in;

‘E mea tau kia ‘akaruke‘ia tēia rākau ngatata.
This split plank ought to be thrown away;

I te ngatata‘anga te ta‘ua i tōna ‘are, kua manako ‘aia ka ‘aka‘ōu ‘aka‘ou.
When the floor of his house started cracking, he decided to renew it again. [cf. ngātatatata, tā-ngatata, tā-ngātatatata.]

nga‘ā

nga‘ā, v.i.

1. (a) Break, shatter, split, crack(ed).

Kua nga‘ā te i‘o māramarama i te puta‘anga i te toka.
The glass in the window shattered when the stone broke it.

Kua motumotu ‘aia i te i‘o i te nga‘ā‘anga te mō‘ina.
He received several cuts from the glass when the bottle broke.

Kāre ‘e tangata e ‘oko i tēnā mereki nga‘ā.
No one will buy that cracked plate.

Kāre au i manako ē ka nga‘ā iā koe te katu o tē reira tangata.
I don’t think you‘ll get any change out of him.

(b). Burst out, pour out, overflow (of liquids).

Kua nga‘ā mai te vai mei roto mai i te mato.
The water burst out from inside the rock.

I te nga‘ā‘anga te vai nā roto i te one tōmāti, kua ‘akata‘e mātou i te vai ki raro i te ara kauvai.
When the stream overflowed into the tomato plot, we led the water down into the drainage channel.

(c) Discharge (of menses).

Kua nga‘ā tōna riu.
Her period has started.

(d) Erupt (of teeth).

Kua nga‘ā te ni‘o o te pēpe.
The baby’s teeth are through.

(e) Germinate, sprout (of seeds).

Kua nga‘ā tāku ‘ua kāpati.
My cabbage seeds have germinated.

‘E ‘ua tōmāti nga‘ā meitaki tā kōtou.
Your tomato seeds have sprouted nicely.

(f) Open (of flower, shop, lock).

Kua nga‘ā te pū‘era o te mama‘u.
The kapok flowers are out.

Kua tomotomo te aronga ‘oko-‘oko ki roto i te nga‘ā‘anga te toa.
The customers went in when the shop opened.

Ka nga‘ā iāku tēnā roka mē pana au ki te niuniu.
I can open that lock if I spring it with a piece of wire.

(g) Issue freely (of the voice).

I piri ana tōna reo, kua nga‘ā rā.
He’d lost his voice, but it’s come back.

(h) Split up into smaller amounts (of a changed banknote or coin).

Kā nga‘ā iā koe teia paunu pēpa?
Can you change this pound-note?

I te nga‘ā‘anga tāna moni pēpa, kua ‘ōronga ‘aia e ono pene nā tōna teina.
When he’d changed his note he gave his young brother sixpence.

2. n. A crack, split, fissure.

E ‘akakī koe i te nga‘ā o te vaka ki te pēni kia kore e tuturu ‘aka‘ou.
Fill in the cracks in the canoe with paint so it won’t leak any more;

Kua ‘u‘una au i te mātipi ma‘ata ki roto i te nga‘ā o te mato.
I’ve hidden the bush-knife in a chink in the rock.

[nga-1, ‘ā6.]

kō‘ae

kō‘ae, (-a, -‘ia).

1. Rip, split, tear apart.

Kua kō‘ae te pū‘āpi‘i i tā Mene pēpa.
The teacher tore up Mene’s exercise;

Mē oti te pāreu kiri‘au i te tā, e kō‘ae koe kia ‘unga-‘unga.
When you have made the dancing skirt, then split the hibiscus bast into narrow strips;

I kō‘ae‘ia tōna piripou ki runga i te naero.
He’d ripped his pants on a nail.

2. Open (the legs).

Kō‘aea te vaevae!
Legs apart! [Ce. *koo-sae.]

kō‘ae‘ae

kō‘ae‘ae, (-a, -‘ia), fq. kō‘ae. Tear, split.

Kua kō‘ae‘ae ‘a Ka‘a i te pona o Tiare i tō rāua tā‘anga.
Ka‘a ripped Tiare’s shirt to shreds when they were fighting;

Kua kō‘ae‘ae‘ia te rau meika e te matangi.
The banana leaves were torn to pieces by the gale. [kō‘ae rR.]