‘ea

‘ea, locative pronoun, interrogative.

1. Where? ‘Ei ‘ea?, where (future reference)?;

Ei ‘ea au no‘o ei?,
where shall I sit?;

‘Ei ‘ea tāua kaikai ei?,
where are we going to eat? I ‘ea?, at what place? (usu. with ref. to past time).

I kite koe iāku i ‘ea?,
where did you see me?;

I ‘ea ‘aia i tuatua mai ei kiā koe?,
where was it he spoke to you? Ki ‘ea?, to(wards) what place?

Tē ‘aere nei koe ki ‘ea?,
where are you going?;

Kua ‘apai koe ki ‘ea?,
where have you taken it?;

Ko ‘ea,
what place?;

Ko ‘ea tēia ngā‘i?,
what place is this? where is this? Mei ‘ea?, from what place?

Mei ‘ea mai ‘aia?,
where has he come from? Nā ‘ea?, by what route, means or method?

Kā ‘aere kōrua nā ‘ea?,
which way will you go?;

I nā ‘ea koe i te tomo‘anga ki roto i te ‘are? I nā te ngūtupa,
which way did you get into the house? Through the door;

Ka nā ‘ea kōtou i te tari i teia pūtē kōpara?,
what (transport) are you going to use to carry these sacks of copra?;

I nā ‘ea koe i te tunu‘anga i te varaoa?,
how (what means or method) did you (use to) bake the bread?;

I nā ‘ea koe i te rave‘anga?,
how did you do it? Nō ‘ea?, from what place? from what source?

Nō ‘ea tō‘ou kite iāku?,
where did you learn about me?;

Nō ‘ea tā‘au puka?,
where did you get your book from;

Nō ‘ea rā ‘a Maru mā?,
where have Maru and those been then?;

Nō ‘ea tā‘au?
where did you get that (story) from? where did you hear that? Tei ‘ea?, at what place? (currently).

Tei ‘ea koe?,
where are you?;

Tei ‘ea rā taku māmā? Mē tei ‘ea,
where can my mother be? I don’t know.

2. At what time? when?
(see ā‘ea and nā‘ea. NB. ‘Ea is sometimes written joined to the preceding preposition in 1 above, as (usually) in 2 above; see also tē‘ea which? and how?).
[Pn. *fea.]

kia2

kia2, v.part. Essentially optative in meaning.

1. Mildly imperative or exhortatory, expressing a desire or wish rather than a strong command.

Kia vave mai!
Be quick! (Don’t be long!);

Kia viviki mai!
Be quick! (Don’t dawdle!);

Kia matakite!
Be careful!;

Kia ora te ariki!
Long live the king!;

Kia manuia!
Good luck!;

Kia tapu toou ingoa, Kia tae toou basileia, Kia akonoia toou anoano.
Hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done (Luke 11.2);

Kia rave ana koe i tēnā ‘anga‘anga.
Would you do that job;

Kia tae mai ki te ‘anga‘anga ā te pōpongi Mōnitē.
Come to work on Monday morning;

Kia akasatauroia aia
(Matt. 27.22). Let him be crucified;

Tēia te tātāpaka, kia kai koe.
Here’s the breadfruit pudding, eat up.

2. Introducing the complement of a verb of command, request, permission, ability, obligation.

Kua ‘akaue ‘aia iāku kia tāpū.
He ordered me to stop;

Kua ma‘ani rāua iāku kia tuku i tāku tamaiti ki te ‘āpi‘i.
They made me send my child to school;

Tukuna te tamariki kia ‘aere kia tārekareka.
Let the children go and play;

‘E mea meitaki kia pati koe.
It would be a good idea for you to ask;

‘Auraka koe e tuku i tō‘ou ‘oro‘enua kia ‘aere ‘ua.
Don’t let your horse just roam around;

‘Auraka kia nga‘ā te karāti i te tamaiti.
Don’t let the child break the tumbler;

Ka rauka (or kāre e rauka) iāku kia ‘oro. I can (or can’t) run;

E tau rava te maki kia rapakau‘ia.
The disease must certainly be treated;

E tau i te tangataa ra kia tauturu mai.
The man ought to help.

3. In order that, so that.

Kua ‘ōpara rāua kia taka te toka.
They pushed to get the stone rolling;

E ‘akakī koe i te nga‘ā kia kore e tuturu ‘aka‘ou.
Fill up the crack to stop it leaking again;

Tukia kia ririnui.
Slam it hard;

Pāmua kia eta.
Pump it up hard.

4. When, until.

Kia pō tātou ka ‘aere ei.
When it’s night, then we‘ll go;

Kia oti tēnā pi‘a meika i te ‘ākara, ka pātiti ei.
When the crate has been inspected, you can nail it down;

Kā no‘o tātou kia pō, ka ‘aere ei.
We‘ll wait until it’s night before we go;

E tiaki koe kia oti tāku ‘anga‘anga.
Wait until my work is done.

[Np. *kia1.]