ā‘ea

ā‘ea, cplx (prep. + loc.n.), sometimes spelled as two words, ā ‘ea, in

1. and

2. below.

1. When (with future reference).

Ā‘ea te pa‘ī e tae mai ei?
When will the ship get in?

2. Where?, At what place?;

Ko ā‘ea tēia ngā‘i?
Whereabouts would this be? Ko te…ā‘ea, ka…ā‘ea, lest, in case.

‘Akarapurapu mai, ko te ‘aere ā‘ea te torōka!
Hurry up in case the truck goes!;

E ārai i te tangata i te ‘aere nā konei, kā topa ā‘ea ki raro i tērā rua.
Stop people coming this way in case they fall down that pit there.
[ā1 4, ‘ea.]

pē‘ea

pē‘ea, (-‘ia), v.i.

1. How?, What (manner, method, nature, outcome)?

Pē‘ea koe?
How are you?;

Kua pē‘ea tā kōtou ‘uipā‘anga?
How did your meeting go?;

Kua pē‘ea? Kua manuia?
How was it? Successful?;

I pē‘ea koe i te pātia‘anga i te mangō?
How did you spear the shark?;

I pē‘ea‘ia e koe ‘a Taka i auē ei? or i pē‘ea koe i auē ei ‘a Taka?
What did you do to make Taka cry?;

I pē‘ea ‘aia kiā koe?
What did he say to you?;

I pē‘ea ‘aia iā koe?
What did he do to you?

2. (after verbs of motion or direction) Where? What (way, place, direction)?

Tē ‘aere pē‘ea nei koe? Ki Avarua? Nā Ngātangi‘ia?
Where (or which way) are you going? To Avarua? Through Ngātangi‘ia?;

I anga pē‘ea ‘aia i tō‘ou pupu‘i‘anga?
Which way was he facing when you fired?
(see ‘aka -pē‘ea; pē-4, ‘ea.)
[Np. *peefea.]