tāngutu‘are

tāngutu‘are. According to homes, per home.

Kua tāngutu‘are‘ia te kai i te tu‘a‘anga.
The food was distributed according to households (i.e. not by villages);

e tu‘a tāngutu‘are koe i te kai.
Distribute the food according to homes.

Leave a Reply