tāiti

tāiti, Dear little one, darling (affectionate to children or your people).

Kāvea te tāiti kia ‘āngai te māmā.
Take the little dear across to his mother so she can feed him;

‘Aere mai, ‘e tāiti, ‘ea‘a tā‘au ka ‘inangaro?
Come here, dear, what do you want?;

Tāiti, ka ‘aere koe ki ‘ea?
Where are you going, dear?

Leave a Reply