tāmā‘ana‘ana

tāmā‘ana‘ana, (-‘ia). Keep something warm.

Mē ‘oki mai kōtou, kua oti iāku i te tāmā‘ana‘ana.
When you return I‘ll have it warmed up.

Leave a Reply