tāmate

tāmate, (-‘ia, -a).

1. Kill, exterminate, get rid of.

Ka tāmate au i tēia pū rākau nō te tāmarumaru i tāku one taro.
I‘m going to get rid of this tree because it is shading my taro patch;

Kua tāmate ‘aia i te rākau kino i tōna kāinga.
He destroyed the noxious weeds in his garden;

Kua tāmate‘ia te ro‘ero‘e i roto i te taramu vai ki te pēnitī ni.
The mosquito larvae in the drum were killed off with benzine.

2. Extinguish, quench (light, flame, flow of water), turn off (tap, radio), stop (engine running).

Nā‘au i tāmate i te vai?
Did you turn the water off?;

Kua tāmate au i te a‘i.
I put the fire out (light off);

E tāmate koe i tō‘ou mōrī .
Switch your torch off;

Kua tāmate‘ia te rātio.
The radio was turned off;

E ‘aka‘oro koe i tō‘ou torōka ki kō tāmate ei.
Drive your truck over there and switch off the engine.

3. Beat, defeat.

Ka ūmere mātou mē rauka ia kōtou i te tāmate i tō rātou pupu.
We‘ll be surprised if you manage to beat their team.

4. Put (ball) out of play, cause ball to be dead (e.g. by some infringement).

Kua āvaava te tangata i te tāmate‘ia‘anga te pōro.
The people shouted when the ball was kicked into touch.

Leave a Reply