tāpapa

tāpapa, (-‘ia). Wait or stay for something or sbdy.

Ka tāpapa tāua iāia.
Let’s wait for him;

E tāpapa mārie atu rāi.
Keep on waiting patiently;

‘ī rua mata‘iti i tōna tāpapa‘anga i te tuatua nō tāna tamaiti.
Two years he has waited for news of his son;

Kua tāpapa‘ia te keiā, ē i te toru o te pō, kua mou.
Three nights they waited for the thief, and they caught him on the third night. Tāpapa pōiri, to lie in wait, ambush.

Leave a Reply