tāpipiri

tāpipiri, (-a, -‘ia). Paste or stick something on, stick patch on, seal (hole, join).

Kua tāpipiria te tuatua ‘akakite ki va‘o mai i te ‘are toa.
The advertisement was pasted up outside the shop;

Kua oti iāku i te tāpipiri i te tūtū ki runga i te pēpa mārōki‘aki‘a.
I’ve finished pasting the picture onto the cardboard;

Kua tāpipiri au i te puāngiangi o te pōro.
I’ve finished patching the football bladder. Vairākau tāpipiri pātikara, solution used for patching bicycle inner tubes.

Kua rekareka au i tōna tāpipiri‘anga i te tini puta ki te tāpou.
I was pleased when he patched up the holed tin with solder;

Kua ‘oko punu tāpipiri pātikara mai au.
I’ve bought a tyre-repair outfit (for my bicycle).

Leave a Reply