tāputa

tāputa, (-‘ia). Make a hole in, perforate, puncture.

Nā Tēpora i tāputa i tōku pātikara.
It was Tēpora who punctured my bike;

Kua tāputa‘ia te pōro e ‘Iva.
‘Iva has punctured the ball.

Leave a Reply