tāue

tāue. Suddenly, abruptly.

Kua topa tāue ‘ua te ua.
The rain came down suddenly;

Kua ‘akaruke tāue ‘ua rātou i te ‘anga‘anga.
They left the work without any warning. ‘E topa tāue ‘ua, a sheer drop. ‘E mato topa tāue ‘ua, a sheer cliff.

Leave a Reply