tetē

tetē. Bare the teeth in snarl or grin.

Kua tetē mai te puakāoa i tōna ni‘o kiāku i tōku ‘akaata‘anga ki te rākau.
The dog bared it’s teeth at me when I threatened it with a stick;

‘Ea‘a koe i tetē mai ei i tō‘ou ni‘o kiāku?
What were you grinning at me about?;

Ko te tetē ‘ua o te ni‘o tāku i kite atu, kāre rā au i pāpū ē, ‘ea‘a.
I only caught sight of a flash of teeth, but I couldn’t be certain what it was.

Leave a Reply