tī to‘u

tī to‘u, (-‘ia, -a, -na).

1. Dip something lightly into.

E tī tō‘u i tā‘au kai ki te tai ‘akari mē kai.
Dip your food into the coconut sauce when you eat it;

Kua tī to‘u ‘aia i tōna rima ki roto i te vai ē kua to‘uto‘u ‘aere ki runga iāia i tōna tomo‘anga ki roto i te ‘are pure.
He dipped his finger into the water and crossed himself when he entered the church;

Tī to‘ua tā‘au kai.
Dip your food into the sauce.

2. Splash, make spots on.

‘Ea‘a koe i tī to‘u ei i tōna pona ki te ‘inika?
Why did you get spots of ink on his shirt?

3. Sauce into which food is dipped.

‘Ea‘a te tī to‘u i tā tāua ika?
What sauce are we having with our fish?

Leave a Reply