tutu1, tutututu

tutu1, tutututu. Coastal shrub (Colubrina asiatica), leaves formerly used to wash clothes.

‘E tutu te rākau tei ‘inangaro ma‘ata‘ia. A tutu
shrub was badly needed;

‘E rau tutu te pu‘a i tō rātou kākau.
They washed their clothes with

tutu
leaves.
[Pn. *tutu2.]

Leave a Reply