‘ua1

‘ua1,

1. Seed, fruit (‘ua rākau), berry.

Tē rūrū ‘ua kāpati nei au.
I‘m sowing cabbage seeds;

‘Ea‘a te ingoa o tēnā ‘ua rākau?
What is the name of that fruit?;

Kua rūrū‘ia te ‘ua o te ‘Ēvangeria ki taua ‘iti tangatā ra.
The seeds of the Gospels were sown amongst that tribe.

‘Ua raiti, grain of rice.

2.Egg.

Maori for egg is ua
‘uā-moa

‘Uā-moa, hen’s egg.
‘Uā-pepe, butterfly egg.
‘Uā-rupe, pigeon’s egg.
‘Ua o te ika, roe.

‘E kō‘anga ‘uā-moa tei kona.
There is a clutch of hen’s eggs over there;

Kua varaipāni ‘aia i te ‘ua o te ika.
She fried the roe.

3. Testicle (‘uā-ra‘o), ovary (‘ua o te va‘ine).

Kua ū tōna ‘uā-ra‘o i te pōro.
The ball hit him in the testicles.

4. Eyeball (‘uā-mata).

Kua maki te ‘ua i tōna mata.
His eyeball is diseased.

5. Pill.

‘Ua ‘aka‘eke, purgative pill.
‘Ua pīva, diaphoretic pill.

6. Bear fruit, produce roe, etc.; bearing fruit, etc.

Kua ‘ua te merēni, kāre rā i para.
There are fruit on the melon plants but they aren’t ripe yet;

Kāre ‘aia i ‘akatika i te ‘ua‘anga mua kia ‘akamou‘ia nō te mea tē ‘ōu rāi te pū ‘ānani.
He wouldn’t allow the orange crop to be left (to mature) on the trees because they were still too young;

‘E pū kuru ‘ua tēia.
This breadfruit tree has (a lot of) fruit on it.

[Pn. *fua3.]

Leave a Reply